• ماه رمضان مبارک
 • مجتمع آموزشی رفاهی فرهنگیان

  اطلاعیه: مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان جهت اسکان شرکت کنندگان محترم

 • کارگاه پیشرفته مقاله نویسی

  "کارگاه پیشرفته مقاله نویسی" آموزش گام به گام بایسته های یک مقاله ی علمی پژوهشی

 • دانشگاه صنعتی قوچان
 • طبیعت قوچان

  طبیعت قوچان

 • کارگاه مقاله نویسی سطح پیشرفته

  "کارگاه پیشرفته مقاله نویسی" آموزش گام به گام بایسته های یک مقاله ی علمی پژوهشی

 • دانشگاه
 • عشایر
 • محوطه دانشگاه

تاکنون همایشها و کنگره های مختلفی در زمینه علم شیمی، مهندسی شیمی و مواد برگزار گردیده که در شاخه های فرعی آن به موضوع زئولیت ها نیز پرداخته شده است. اما کنفرانس معتبری که به صورت پیوسته در سالهای اخیر در این باب برگزار شده است، همایش ملی زئولیت نام دارد که به همت انجمن شیمی ایران و مشارکت دانشگاههای معتبر داخلی برپا می گردد. در ششمین سال برگزاری این رویداد مهم، دانشگاه صنعتی قوچان مفتخر است تا در شهریور ماه 1398 در شهر قوچان میزبان پژوهشگران، محققین، دانشجویان، اساتید و صاحبان صنایع و دیگر علاقمندان به موضوع زئولیت باشد. امید که با مشارکت حداکثری صاحب نظران و اندیشمندان، شاهد برگزاری هر چه پر شور تر این همایش علمی باشیم

 


اخبار بیشتر »

حمایت کنندگان